Tips för att skapa musik

musik

Vill du nå ut brett med din musik? Då har vi tipsen till dig

 

Det är många som producerar bra musik, men har svårt att få mycket lyssnare. Musik gör sig bäst i bred publik och därför har vi i den här texten samlat några råd och rekommendationer kring hur du kan få fler att ta del av din musik.

 

Musik är en central del i de allra flesta människornas liv. Man lyssnar på musik när man är glad, när man är ledsen, när man ärg och när man är likgiltig.  Man lyssnar på musik när man lagar mat, när man går till arbetet, när man gråter eller när man är på fest.  Musiken gör någonting med människan – men det är svårt att beskriva exakt på vilket sätt. Men det är i alla fall helt klart att den gör det. Olika sorters musik påverkas oss olika – och olika människor påverkas olika av samma typ av musik. Musik betyder mycket för oss. Den som skapar musik har också en ansats att kunna påverka och beröra oss – att skapa upplevelser för den som lyssnar. Faktum är dock att det är så många som producerar musik och det är därför svårt att sticka ut ur bruset – alla kan inte lyssna på all musik samtidigt – och framförallt kan inte alla människor känna till all musik som produceras. Men för att du som producerar musik ska lyckas så bra som möjligt har vi här sammanställt några tips till dig.

 

Ha ett klart syfte med ditt skapande av musik

Alla skapar inte musik i syfte att bli känd eller att kunna livnära sig på sin musikproduktion. För en del är det själva skrivandet av musiktexterna och skapandet av musiken som är huvudsaken – inte att någon lyssnar. För andra är det viktigt att skapa musik som berör och får spridning. Om man mest producerar musik för sin egen skull behöver man inte göra några knop för att den ska få spridning, men de flesta som gör musik vill ändå att musiken ska nå ut och att många ska lyssna. Vill man få spridning så måste man också arbeta för det.